KDO_431 </br>Rączka do prowadzenia

KDO_431
Rączka do prowadzenia

KDO_431/1 Rączka do prowadzenia wys. 1 – 1 cm od oparcia

KDO_431/2 Rączka do prowadzenia wys. 2 – 19 cm od oparcia

KDO_431/3 Rączka do prowadzenia wys. 3 – 31 cm od oparcia

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: