JOY_004 Pochylony blat bez wycięcia

JOY_004 Pochylony blat bez wycięcia

Zakres regulacji blatu od 0° – 35°.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: