JRI/JRH_429 </br>Miękka osłona na podnóżek

JRI/JRH_429
Miękka osłona na podnóżek

Komfortowa nakładka, chroniąca stopy przed bezpośrednim kontaktem z płytą podnóżka.

Do zamontowania niezbędny jest podnóżek (JRI_619)

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: