AVL_145 Separator kończyn dolnych

AVL_145 Separator kończyn dolnych

Zabezpiecza przed krzyżowaniem się nóg w trakcie korzystania z funkcji dynamicznej urządzenia.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: