ARO_717 Koło przód

ARO_717 Koło przód

Koło pełne przednie 10” x 2”.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: