Projekty Unijne

28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 2/2013 NA OPROGRAMOWANIE CAD

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów Rzeszów, dnia 28.10.2013 Zapytanie ofertowe numer 2/2013 na OPROGRAMOWANIE CAD Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na: OPROGRAMOWANIE CAD […]

28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 3/2013 NA STANOWISKO KOMPUTEROWE DO PROJEKTOWANIA CAD

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów Rzeszów, dnia 28.10.2013 Zapytanie ofertowe numer 3/2013 na Stanowisko Komputerowe do projektowania CAD Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na: […]

28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 2/2013 NA OPROGRAMOWANIE CAD 28.10.2013

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów Rzeszów, dnia 28.10.2013 Zapytanie ofertowe numer 2/2013 na OPROGRAMOWANIE CAD Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na: OPROGRAMOWANIE CAD […]

28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 3/2013 NA STANOWISKO KOMPUTEROWE DO PROJEKTOWANIA CAD 28.10.2013

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów Rzeszów, dnia 28.10.2013 Zapytanie ofertowe numer 3/2013 na Stanowisko Komputerowe do projektowania CAD Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na: […]

12.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/ 2013 NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ

AKCES-MED SP Z O.O. ul. Leszka Czarnego 3 35-615 Rzeszów Rzeszów, dnia 12.07.2013 Zapytanie ofertowe numer 1/ 2013 na Generalnego Wykonawcę Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie wynalazku mechanizmu obrotowego pionizatora przez firmę Akces-Med” w ramach Działania Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia PO IG 2007-2013, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie: Zakres […]