II konferencja TECHNOMED „Od pomysłu do przemysłu”

30.10.2018

30 października 2018 r. odbyło się II Rzeszowskie Forum Technologia w Medycynie „Od pomysłu do przemysłu”. Akces-Med to jeden z głównych członków-założycieli Klastra „Technologia w Medycynie”. Działalność Klastra związana jest z opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla sektora medycznego.

Podczas konferencji omawiano szeroko kwestie związane z zabezpieczaniem wartości intelektualnej oraz oceny klinicznej wyrobów medycznych. Następnie dyskutowano o możliwościach wspierania badań w ramach działalności Podkarpackiego Centrum Innowacyjności. Ostatnia część konferencji związana była z wdrażaniem innowacyjnych projektów. W tym takich, które ułatwiały funkcjonowanie pacjentów z dysfunkcjami ruchu. Forum zakończono dyskusją nad pozyskaniem środków unijnych dla realizacji nowych projektów medycznych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się politycy, naukowcy, przedsiębiorcy oraz prawnicy bezpośrednio związani z rozwojem infrastruktury przemysłowo-medycznej.