ULE_153 Niska pelota sztywna tułowia

ULE_153 Niska pelota sztywna tułowia

Zabezpiecza okolicę bioder po obu stronach wózka. Dzięki powierzchni z materiału łatwoszczepnego umoż­liwia montaż poduszek zawężających siedzisko.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: