RCR_612 Buggypod PERLE Adapter

RCR_612 Buggypod PERLE Adapter

Adapter umożliwiający montaż nakładki BUGGYPOD PERLE na podstawie BUGGYBOARD.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: