RCR_405 Daszek

RCR_405 Daszek

Zapewnia osłonę zarówno przed słońcem jak i opadami atmosferycznymi.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: