QRK_128 Regulowany klin międzyudowy

QRK_128 Regulowany klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Klin można łatwo zdemontować.

ELEMENT QRK_128 ORAZ QRK_129 WYKLUCZAJĄ SIĘ WZAJEMNIE

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: