PPN_116 Dłuższy pas biodrowy lub piersiowy

PPN_116 Dłuższy pas biodrowy lub piersiowy

zamiast/dodatkowo

Zapewnia odpowiedni poziom stabilizacji i bezpieczeństwa pacjentowi, u których standardowe pasy są zbyt krótkie.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: