PML_011 Koła z blokadą kierunku jazdy(2 szt.)

PML_011 Koła z blokadą kierunku jazdy(2 szt.)

Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: