PML_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (75 mm) | Akces-Med Sp. z o.o. 2 - Producent przedmiotów ortopedycznych
PML_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (75 mm)

PML_011 Koło z blokadą kierunku jazdy (75 mm)

Blokada pozwala ustawić kierunek poruszania się pionizatora.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: