PML_010 Koła z blokadą cofania pionizatora (2 szt.)

PML_010 Koła z blokadą cofania pionizatora (2 szt.)

Blokada zapobiega cofaniu się pionizatora np. na podjazdach.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: