PML_009 Koła z hamulcem oporowym (2 szt.)

PML_009 Koła z hamulcem oporowym (2 szt.)

Pozwalają na zwiększenie obciążenia/oporu w trakcie przemieszczania się w pionizatorze. Pozwala to na jeszcze bardziej efektywne ćwiczenie chodu.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: