NKK_123 Zagłówek przedłużony

NKK_123 Zagłówek przedłużony

Dla pacjentów ze zwiększonym obwodem głowy, zapewnia lepszą stabilizację boczną.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: