KTK_401 Stolik do terapii manualnej

KTK_401 Stolik do terapii manualnej

Pozwala na ćwiczenia czynne wspomagane kończyn górnych ze szczególnym uwzględnianiem funkcji dłoni.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: