KTI_401 Stolik do terapii manualnej

KTI_401 Stolik do terapii manualnej

Pozwala na ćwiczenia czynne wspomagane kończyn górnych ze szczególnym uwzględnie­niem funkcji dłoni.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: