JOY_003 Blat odchylany

JOY_003 Blat odchylany

Zakres regulacji blatu od 0° – 35°.

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: