JOY_001 Blat wcięty

JOY_001 Blat wcięty

To jest wyposażenie ponadstandardowe dla: